Prethodna lekcija Sledeći nastavni segment  

  Video - Glagoli sa razdvojnim i nerazdvojnim prefiksima – Trennbare und untrennbare Verben

Lekcija zaključana
Ako ste već kupili kurs, trebate se ulogovati.
Kupi kurs i otključaj