VRIJEME JE DA NAUČIŠ NJEMAČKI!

Cijena: 65€

IZABERI OPCIJU PLAĆANJA

SADRŽAJ KURSA

  1 - PRVE REČI I ALFABET
Available in days
days after you enroll
  1.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  2 - POZDRAVI I PREDSTAVLJANJE
Available in days
days after you enroll
  2.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  3 - PROMENA GLAGOLA KROZ LICA
Available in days
days after you enroll
  3.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  4 - PITANJA U NEMAČKOM JEZIKU
Available in days
days after you enroll
  4.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  5 - JA/NEIN FRAGEN
Available in days
days after you enroll
  5.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  6 - NEGACIJA
Available in days
days after you enroll
  6.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  7 - ODREDJENI ČLAN
Available in days
days after you enroll
  7.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  8 - NEODREDJENI I NEGACIJSKI ČLAN
Available in days
days after you enroll
  8.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  9 - JEDNINA I MNOŽINA IMENICA
Available in days
days after you enroll
  9.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  10 - LIČNE ZAMENICE
Available in days
days after you enroll
  10.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  11 - PRISVOJNE ZAMENICE
Available in days
days after you enroll
  11.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  12 - UPOTREBA ZAMENICE "MAN"
Available in days
days after you enroll
  12.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  13 - BROJEVI
Available in days
days after you enroll
  13.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  14 - GRADJENJE REČENICE
Available in days
days after you enroll
  14.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  15 - VRSTE GLAGOLA U NEMAČKOM JEZIKU
Available in days
days after you enroll
  15.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  16 - PREZENT SLABIH GLAGOLA
Available in days
days after you enroll
  16.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  17 - Prezent jakih i pomoćnih glagola
Available in days
days after you enroll
  17.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  18 - Prezent modalnih glagola
Available in days
days after you enroll
  18.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  19 - GLAGOLI SA RAZDVOJIVIM I NERAZDVOJIVIM PREFIKSIMA
Available in days
days after you enroll
  19.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  20 - LIČNE ZAMENICE U DATIVU I AKUZATIVU
Available in days
days after you enroll
  20.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  21 - LOKALNI PREDLOZI ZA DATIV I AKUZATIV
Available in days
days after you enroll
  21.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  22 - VREMENSKI PREDLOZI
Available in days
days after you enroll
  22.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  23 - PERFEKAT
Available in days
days after you enroll
  23.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  24 - PRETERIT
Available in days
days after you enroll
  24.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  25 - BUDUĆE VREME
Available in days
days after you enroll
  25.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  26 - REDNI BROJEVI
Available in days
days after you enroll
  26.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  27 - GRADJENJE PRIDEVA
Available in days
days after you enroll
  27.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  28 - KOMPARACIJA PRIDEVA
Available in days
days after you enroll
  28.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  29 - GRADJENJE SLOŽENICA
Available in days
days after you enroll
  29.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  30 - IMPERATIV
Available in days
days after you enroll
  30.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  DODATNI MATERIJALI
Available in days
days after you enroll