VRIJEME JE DA NAUČIŠ NJEMAČKI!

AKCIJA DO 20. JULA

KURS A2 ZA SAMO

45

Šta se dešava kada klikneš na
"KUPI KURS"?

Kada pritisneš dugme "KUPI KURS" dolaziš na stranicu na kojoj možeš izvršiti uplatu. Ono što moraš uraditi jeste ukucati tvoju e-mail adresu i neophodne podatke za uplatu, a zatim kliknuti na "Kupi odmah".
UPUTSTVO ZA UPLATU
Pristup kursu dobijaš odmah nakon uplate i istog trena možeš početi sa učenjem.

BESPLATNA LEKCIJA


Ukoliko želiš pogledati kako naš kurs zapravo funkcioniše, skrolaj na dole na sadržaj kursa. Tu ćeš pronaći besplatnu video lekciju i vjezbe koje možeš odmah uraditi kako bi bio/la siguran/a da je ovaj kurs baš za tebe!

SADRŽAJ KURSA

  BESPLATNA LEKCIJA - ZAVISNI, NEZAVISNI I PRILOŠKI VEZNICI
Available in days
days after you enroll
  BESPLATNA LEKCIJA - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  1 - POKAZNI ČLANOVI I POKAZNE ZAMENICE
Available in days
days after you enroll
  1.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  2 - DEKLINACIJA PRIDEVA
Available in days
days after you enroll
  2.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  3 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  3.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  4 - MODALNI GLAGOLI U PRETERITU
Available in days
days after you enroll
  4.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  5 - ZAVISNI, NEZAVISNI I PRILOŠKI VEZNICI
Available in days
days after you enroll
  5.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  6 - VEZNICI ZA ZAVISNE REČENICE
Available in days
days after you enroll
  6.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  7 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  7.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  8 - POVRATNA ZAMENICA "SICH"
Available in days
days after you enroll
  8.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  9 - PREDLOŠKI PRILOZI
Available in days
days after you enroll
  9.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  10 - KONJUNKTIV II - UPOTREBA
Available in days
days after you enroll
  10.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  11 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  11.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  12 - KOMPARACIJA I POREDJENJE PRIDEVA
Available in days
days after you enroll
  12.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  13 - PASIV I AKTIV
Available in days
days after you enroll
  13.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  14 - Pasiv i modalni glagoli
Available in days
days after you enroll
  14.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  15 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  15.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  16 - ZAVISNE REČENICE SA "DASS"
Available in days
days after you enroll
  16.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  17 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  17.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  18 - LIČNE ZAMENICE
Available in days
days after you enroll
  18.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  19 - REČENIČNA KONSTRUKCIJA SA "ES"
Available in days
days after you enroll
  19.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  20 - RELATIVNE ZAMENICE I REČENICE
Available in days
days after you enroll
  20.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  21 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  21.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  22 - INDIREKTNO GOVOR, LASSEN I VEZNICI
Available in days
days after you enroll
  22.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  23 - VEZNIK "DAMIT"
Available in days
days after you enroll
  23.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  24 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  24.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  25 - Upotreba predloga
Available in days
days after you enroll
  25.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  26 - PREDLOZI ZA MESTO
Available in days
days after you enroll
  26.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  27 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  27.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  28 - GLAGOLI UZ DATIV
Available in days
days after you enroll
  28.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  29 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  29.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  30 - ČITANJE I ANALIZA TEKSTOVA
Available in days
days after you enroll
  30.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  DODATNI MATERIJALI
Available in days
days after you enroll
ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKTIRAJ NAS NA INSTAGRAMU ILI FACEBOOKU